+7(925)048-88-22

+7(926)559-88-55

Котята в продаже

 • 15.02.2020 родились котята Саванна ф1 с чёрными носами - 2 мальчика и девочка. 
 • 08.10.2019 родились котята Саванна ф1 - 2 девочки и 2 мальчика.
 • 22.09.2019 родились котята чаузи ф1 - чёрного окраса.                                   

Саванна

 •  №1
 • Саванна F1 
 • Мальчик
 • 08.10.19
 • Цена 1 050 000 р
 • Забронирован

 •  №2
 • Саванна F1 
 • Девочка
 • 08.10.19
 • Цена 1 050 000 р
 • Забронирована

 •  №3
 • Саванна F1 
 • Мальчик
 • 08.10.19
 • Цена 990 000 р
 • Продан

 •  №4
 • Саванна F1 
 • девочка
 •  08.10.19
 • Цена 1 050 000 р
 • Свободна

 •  №5
 • Саванна F1 
 • девочка
 •  15.02.2020
 • Цена 950 000 р
 • фото будет позже
 • Свободна

 •  №6
 • Саванна F1 
 • Мальчик
 • 15.02.2020
 • Цена 950 000 р
 • фото будет позже
 • Свободен

 •  №7
 • Саванна F1 
 • Мальчик
 • 15.02.2020
 • Цена 950 000 р
 • фото будет позже
 • Свободен

Сервал

 • №1
 • Сервал
 • Девочка
 •  27.07.19
 •  Цена 590 000 р
 • Продана

Котята Сервала ожидаются в 2020г.

Чаузи

 • №1
 • Чаузи F1
 • Мальчик
 •  20.09.19
 • Цена 200 000 р
 • Продан 

 • №2
 • Чаузи F1
 • Девочка
 • 20.09.19
 • Цена 200 000 р
 • Забронирована 

 • №3
 • Чаузи F1
 • Девочка
 • 20.09.19
 • Цена 200 000 р
 • Продана

 • №4
 • Чаузи F1
 • Мальчик
 • 22.09.19
 • Цена 200 000 р
 • Продан

 • №5
 • Чаузи F1
 • Мальчик
 • Окрас Black 
 •  22.09.19
 • Цена 300 000 р
 • Свободен

 • №6
 • Чаузи F1
 • Мальчик
 • Окрас Black 
 •  22.09.19
 • Цена 300 000 р
 • Свободен

 • №7
 • Чаузи F1
 • Мальчик
 • Окрас Black 
 •  22.09.19
 • Цена 300 000 р
 • Свободен

 • №8
 • Чаузи F1
 • Мальчик
 • 26.02.19
 • Цена 150 000 р
 • Свободен

 • №9
 • Чаузи F1
 • Девочка
 • 26.02.19
 • Цена 150 000 р
 • Продана

 • №10
 • Чаузи F1
 • Девочка
 • 22.03.19
 • Окрас Black 
 • Цена 300 000 р
 • Продана

Каракал


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

+7(925)048-88-22

+7(926)559-88-55